Skip to main content

SPORT -KOŠAVA – kompletnoa reparacija tubusa, patosa, kobilice i krmene daske !

SVE ZA VAŠ GUMENJAK

Izrada kobilica
Kobilice izrađujemo prema originalnim nacrtima ili prema donesenom koritu. Izradjujemo kompletan patos prema fabričkoj dokumentaciji za vojni desantni čamac.
Izrada patosa
Izrada patosa od  vodootpornog špera. Patosi po želji mogu da sadrže i uzdužne bočne fiksatore od jasena prve klase za čamce koje vozite sa jakim motorima.
Izrada krmene daske
Za sve tipove, modele i veličine gumenih čamaca uključujući i vojne desantne čamce. Vršimo zamenu prema zadatoj konstrukciji AIR DECK pneumatskih podova drvenim podovima. Patos za gumeni čamac, kobilica za gumeni čamac, krmena daska za gumeni čamac.
Izrada novih tubusa
Od Hypalona za RIB čamce ili presvlačenje postojećih, uništenih UV zračenjem. HYPATEC zaštita gume od UV zračenja i uticaja atmosferalija. Reparacija plastičnih korita RIB čamaca i anti-algin sloj.
Izrada ventila
Za Sport Beograd i Maestral gumene čamce.
Proizvodnja i ugradnja originalnih čaura ventila mesing-guma po nacrtu Sport Beograd i Maestral  ugradnja EURO ventila