Skip to main content

Izrada patosa

Za sve tipove gumenih čamaca

Izrada patosa od  vodootpornog špera najvišeg kvaliteta. Patosi po želji mogu da sadrže i uzdužne bočne fiksatore za čamce koje vozite sa jakim motorima.
Izrađujemo kompletan patos prema fabričkoj dokumentaciji za vojni desantni čamac, ofarban profesionalno sa specijanom bojom.
Vodootporni šper je debljine 15 mm sa bočnim fiksatorima i H spojnicama od jasena prve klase.
Izrada kobilica za sve modele gumenih čamaca.
Zamena prema zadatoj konstrukciji AIR DECK pneumatskih podova.